Ważne, aby to co myślisz, to co czujesz, to co mówisz, to co robisz, było w harmonii.

Zakres terapii:

Pracuję w nurcie inegratywnym, w podejściu chrześcijańskim, patrząc na problem w kontekście całej osoby z jej fizycznością, emocjami, myślami, decyzjami, duchowością. Taka praca umożliwia dobór metod pracy, w zależności od zgłaszanego problemu, trudności. Dostosowuję terapię do potrzeb każdej osoby korzystając z terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, humanistyczno-egzystencjalnej, systemowej, gestalt, analizy transakcyjnej, uważności chrześcijańskiej. Psychoterapia jest procesem terapeutycznym długotrwałym bądź krótkotrwałym w zależności od potrzeby zrozumienia swojego cierpienia, swojej sytuacji życiowej i motywacji do jej zmiany i zmiany swojego zachowania, decyzji by poprawić funkcjonowanie w życiu, pracy, relacjach z drugim człowiekiem. Pozwala to podwyższyć komfort życia. Psychoterapia chrześcijańska to proces terapeutyczny taki sam, jak w każdej innej terapii i nie polega na ewangelizowaniu, jak często mylnie postrzega się go. To jest błędne myślenie i nieprawdziwe. 

W pracy terapeutycznej nie pomijam duchowości, ponieważ jest ona integralną częścią człowieka w przeciwieństwie do powszechnej terapii. Jeśli chcesz poruszyć tę kwestię, to nie unikam jej i nie odrzucam.

Psychoterapia skierowana jest do osób, które dostrzegają w sobie:

– objawy depresyjne z obniżonym nastrojem, znacznym spadkiem aktywności, poczuciem bycia nieszczęśliwą , poczuciem braku sensu,

– objawy lękowe, fobie, 

– brak satysfakcji z życia, brak poczucia przyjemności
z życia, poczucie pustki, wzmożone napięcie emocjonalne,

– trudności związane z sytuacją kryzysową (rozstanie
z partnerem, choroba, śmierć bliskiej osoby),

– niska samoocena, nie stawianie granic innym
i przekraczanie swoich granic,

– trudności z radzeniem sobie z emocjami.

Zapraszam na terapię indywidualną.

Oferuję psychoterapię:

Psychoterapia indywidualna:

jest procesem, przez który prowadzi i wspiera terapeuta. Ważna jest jednak motywacja osoby korzystającej z pomocy do współpracy z terapeutą. 

Psychoterapia indywidualna prowadzi do:

– poznania siebie, tego co czujesz, co myślisz, jakie są Twoje cele, czego chcesz, co decydujesz i co robisz,
– uczy stawiać granice i je szanować,
– wzmacnia Cię poprzez uczenie zachowań, podejmowania decyzji i wyboru wartości,
– ukazuje znaczenie woli, czyli pragnień, wysiłków, decyzji,
– uczy tworzyć więzi uczuciowe i przyjmować nowe role życiowe.

Terapia jest zakończona, gdy Twoja sytuacja życiowa ustabilizuje się pomyślnie. Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu.

Czas 50 min. Koszt 120 zł.
-płatność gotówką. On line płatne przelewem.

Konsultacje indywidualne:

Przeznaczone są do ustalenia diagnozy problemu. To czas na zaznajomienie się z sytuacją życiową, problemem z jakim przychodzisz, motywacją, podejściem decyzji o terapii. Precyzują cel, obejmują dobór formy terapii. Czasami jest to charakter wsparcia, uzyskanie porady. Są wtedy jednorazowe w zależności od potrzeby sytuacji życiowej w jakiej się znajdujesz. Konsultacje potrzebne są też do omówienia zasad terapii i określenia warunków kontraktu, który jest ustną umową o pracy terapeutycznej, jej celu, terminów sesji, ich częstotliwości. Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzam zazwyczaj 3 konsultacje.

Czas 50 min. Koszt 120 zł.
-płatność gotówką. On line płatne przelewem.

Konsultacje, psychoterapie par/małżeństw/rodzin:

Polecane dla osób, których trudności dotyczą relacji z partnerem, najbliższymi z rodziny bądź innymi osobami. Celem jest polepszenie komunikacji w relacji, która wpływa na jakość, funkcjonowanie i tworzenia więzi emocjonalnej oraz bliskości. Przeznaczone też dla osób w trudnościach wychowawczych z dziećmi, młodzieżą.

Czas 50 min. Koszt 180 zł
-płatność gotówką. On line płatne przelewem.

Psychoedukacja:

To pomoc w sytuacji, w której znalazła się osoba i jej zrozumienie. Pozwala odzyskać poczucie bezpieczeństwa, zmniejszyć stres, lęk i znaleźć nowe sposoby radzenia sobie z trudnością podejmując decyzje, wybory dla jej zniwelowania.

Trwa 50 min. Koszt 120 zł.
-płatność gotówką. On line płatne przelewem.

Grupa wsparcia "Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia":

To grupa dla 6-12 osób, pracująca na programie opartym na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i elementy psychoterapii. To forma pomocy dla osób doświadczających trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. Polecana dla osób dorosłych, przeżywających trudności w związkach (ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodzicami), osób z niską samooceną, osamotnionych, z poczuciem krzywdy. 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, obejmują jednorazowy zakup materiałów do pracy w kwocie 60 zł.

Grupa do 12 osób.

Trwa 2 godz. Koszt 50 zł.
-płatność gotówką.

KAŻDA ZAPŁATA MOŻE BYĆ DOKONANA TYLKO GOTÓWKĄ!