BLOG

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna Czym jest? Nasze myśli, emocje i zachowania wpływają na naszą postawę w konkretnych sytuacjach. Nabywamy je doświadczając życia. Bywa tak, że kopiujemy zachowania innych. Czasami reagujemy na różne zdarzenia tak, jak się

Czytaj więcej »
terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna polega na współpracy między klientem a terapeutą, opartej na relacji, będącej dynamiką przeżyć psychicznych u tych obu osób. Przeszłość Życiem człowieka kierują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, nieujawnione potrzeby i

Czytaj więcej »

Analiza transakcyjna

Analiza transakcyjna Analizę transakcyjną, w skrócie, można ująć jako refleksję nad własnymi zachowaniami. Opiera się ona na modelu stanów Ja i pomaga zrozumieć jak funkcjonujemy, jak nasza osobowość wpływa na nasze zachowanie. Rozważa też

Czytaj więcej »
Terapia egzystencjalna

Terapia egzystencjalna

Terapia egzystencjalna. W życiu codziennym poczucie sensu doświadcza każdy, kto się z satysfakcją trudzi i zabiega o doświadczanie życia pełnego wartości. Trudniej jest on dostępny kiedy realizowane jest życie niedojrzałe, przyjemnościowe, przeradzające się w

Czytaj więcej »

Uważność – mindfullness

Uważność – mindfullness– to popularne słowo nie tylko w mediach. Używa się go również w psychoterapii. Z uważnością spotkałam się po raz pierwszy na medytacjach chrześcijańskich u jezuitów w Porszewicach. Przed ich rozpoczęciem usłyszałam

Czytaj więcej »

Terapia Gestalt. czym jest?

Czasami bywa tak, że w dzieciństwie nie otrzymujemy czułości, szacunku, akceptacji, wysłuchania, mamy za to do spełnienia wiele oczekiwań bliskich nam osób. Idziemy w świat, osiągamy sukcesy, realizujemy nasze plany, ale okazuje się, że

Czytaj więcej »